15 вересня – Міжнародний день демократії

Новини

Міжнародний день демократії був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН (ООН) у 2007 році та щорічно відмічається 15 вересня. Ця дата стала офіційним приводом для аналізу результатів діяльності держав з впровадження і укріплення принципів свободи і рівноправності у суспільстві. Регулярна оцінка ситуації край важлива, оскільки побудова демократії – не тільки ціль, а й процес. У свою чергу, ефективність останнього залежить від участі та підтримки міжнародного співтовариства, органів влади, окремих громадян.

ООН розглядає демократію як універсальну цінність, засновану на вільному волевиявленні народу. Припускається, що саме населення повинно визначати вектори політичного, економічного, соціального і культурного розвитку своєї країни.

У Статуті ООН відсутнє слово «демократія», проте саме її називають одним з базових принципів діяльності Організації. Демократичні цінності знайшли своє відображення у Загальній декларації прав людини (прийнята резолюцією ООН від 10 грудня 1948 року) і отримали розвиток у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (прийнятий резолюцією ООН від 16 грудня 1966 року). У вересні 2015 року 193 держави, які є членами ООН, прийняли програму «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», чим підтвердили свою прихильність до демократичного шляху.

Такий політичний режим розглядається як фактор стимулювання соціально-економічного прогресу, підтримання миру і безпеки на планеті, гарантії щодо поваги основних прав і свобод людини, викорінення дискримінації за будь якою ознакою. На сьогоднішній день, більшість країн обрали «курс на демократію» і прагнуть боротися зі злиднями, нерівноправністю, докладають зусиль для підвищення якості життя людей, ефективної реалізації прав людини.