Нововведення в обов’язковому страхуванні цивільної відповідальності транспортних засобів

Новини Правовий лiкбез

Вступив у силу Закон ДНР «Про внесення змін до Закону Донецької Народної Республіки «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» та до статті 1 Закону Донецької Народної Республіки «Про дорожній рух».

Зміни торкнулися положень щодо обов’язків власників транспортних засобів зі страхування цивільної відповідальності, базових ставок і коефіцієнтів страхових тарифів, терміну дії договору обов’язкового страхування, отримання і визначення розміру страхової виплати, здійснення страхової виплати, порядку здійснення обов’язкового страхування, особливостей розгляду спорів за договорами обов’язкового страхування, вимог до страховика та ін.

В цьому контексті заслуговують на увагу наступні нововведення.

Зокрема, законодавчо встановлено, що при виникненні права володіння транспортним засобом (придбання його у власність, одержанні в господарське відання або оперативне управління або на іншій законній підставі) власник транспортного засобу зобов’язаний застрахувати свою цивільну відповідальність після реєстрації транспортного засобу, але не пізніше ніж через десять днів після виникнення права володіння ним.

Також, зазначеним актом передбачено, що при в’їзді на територію Донецької Народної Республіки власник транспортного засобу, зареєстрованого в іноземній державі, зобов’язаний застрахувати свою цивільну відповідальність не пізніше одного робочого дня з дня перетину кордону Донецької Народної Республіки на весь період перебування на території Донецької Народної Республіки.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 частини 3 статті 9 зазначеного Закону власник транспортного засобу має право укласти договір обов’язкового страхування на що не перевищує двадцять днів термін при відсутності документів, зазначених у пункті 6 частини 3 статті 14 цього Закону, в разі придбання транспортного засобу (покупки, успадкування, прийняття в дар і в інших випадках, передбачених законодавством) для проходження до місця реєстрації транспортного засобу. При цьому власник транспортного засобу після його реєстрації зобов’язаний укласти договір обов’язкового страхування на один рік відповідно до положень частини 1 статті.

Внесеними змінами виключено застосування страховиками франшизи при відшкодуванні збитків страхувальнику або іншій особі, а також фізичні особи виключені з переліку категорій, що мають право виступати в якості страхових агентів.

Крім того, в разі заподіяння шкоди майну з метою з’ясування обставин заподіяння шкоди та визначення розміру, що підлягають відшкодуванню страховиком збитків, потерпілому надається можливість проведення незалежної експертизи.

Звертаємо також увагу на продовження терміну мораторію (заборони) на залучення до відповідальності осіб, у яких відсутній страховий поліс «ОСАГО», до 1 серпня 2020 року. Тобто, з вказаної дати буде передбачена адміністративна відповідальність за недотримання вимог щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, яка, в залежності від порушення, тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 500 до 5000 російських рублів.