Особливі права при прийомі на навчання до вищих навчальних закладів

Новини Правовий лiкбез

Так як не всі бажаючи змогли подати у встановлений період документи до обраних навчальних закладів Республіки, був встановлений обсяг бюджетних місць на додатковий набір до навчальних закладів Республіки. Вступна кампанія продовжена до 17 вересня, в зв’язку з чим Омбудсмен Республіки роз’яснює особливі права громадян при прийомі на навчання до вищих навчальних закладів Республіки.

Згідно з частиною 1 статті 68 Закону Донецької Народної Республіки № 55-IНС від 19.06.2015 «Про освіту» (за змінами та доповненнями) при прийомі на навчання за програмами бакалавріату і специалітету, що мають державну акредитацію, громадянам можуть бути надані особливі права:

1) прийом без вступних іспитів;

2) прийом в межах встановленої квоти за умови успішного проходження вступних іспитів;

3) переважне право зарахування за умови успішного проходження вступних іспитів і за іншими рівними умовами;

4) інші особливі права, встановлені цією статтею.

Варто зазначити, що Міністерство освіти і науки Донецької Народної Республіки, керуючись  частиною 8 статті 52, статтями 5366676716875 Закону Донецької Народної Республіки «Про освіту», відповідно до підпункту 12.29 пункту 12 розділу II Положення про Міністерство освіти і науки Донецької Народної Республіки, яке затверджено Постановою Ради Міністрів Донецької Народної Республіки від 22 липня 2015 р. № 13-43 (зі змінами), для організації прийому на навчання до освітніх організацій вищої професійної освіти Донецької Народної Республіки на навчальний рік щорічно затверджує Порядок прийому на навчання до освітніх організацій вищої професійної освіти Донецької Народної Республіки на навчальний рік (далі – Порядок).

Так, відповідно до пункту 9.1. розділу IX Порядку на 2021/2022 навчальний рік, який затверджений Наказом Міністерства освіти та науки ДНР № 59-НП від 26.04.2021 «Про затвердження Порядку прийому на навчання до освітніх організацій вищої професійної освіти Донецької Народної Республіки на 2021/2022 навчальний рік» право на прийом без вступних випробувань мають:

а) переможці та призери заключного етапу республіканської олімпіади школярів, що поступають на навчання за напрямками підготовки (спеціальностями), відповідним профілю республіканської олімпіади (відповідність профілю олімпіади напрямкам підготовки (спеціальностями) визначається освітньою організацією);

б) члени збірних команд Донецької Народної Республіки, які брали участь в міжнародних олімпіадах із загальноосвітніх предметів (участь в яких відбувається за сприяння Міністерства освіти і науки Донецької Народної Республіки), що поступають на навчання за напрямками підготовки (спеціальностями), відповідним профілю міжнародної олімпіади (відповідність профілю олімпіади напрямками підготовки (спеціальностями) визначається освітньою організацією);

в) чемпіони та призери Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор та Сурдлімпійскіх ігор, чемпіони світу, чемпіони Європи, особи, які посіли перше місце на першості світу, першості Європи з видів спорту, включеним до програми Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор та Сурдлімпійскіх ігор, які поступають на навчання за напрямками підготовки (спеціальностями) в галузі фізичної культури і спорту.

Варто зазначити, що особи, які відносяться до вищевказаних категорій, беруть участь у конкурсному відборі на загальних підставах відповідно до конкурсних балів і отримують 100 балів з російської мови та 100 балів з профільного предмету (творчого конкурсу), який встановлений Правилами прийому та, крім того, можуть скористатися правом на прийом на навчання за освітніми програмами бакалавріату та специалітету за рахунок бюджетних асигнувань Республіканського бюджету Донецької Народної Республіки без вступних випробувань, подавши на свій вибір заяву про участь в конкурсі в одну освітню організацію на одну освітню програму вищої професійної освіти.

Так, на підставі п. 10.1. Розділу Х Порядку, право на прийом на навчання за освітніми програмами бакалавріату та специалітету за рахунок бюджетних асигнувань Республіканського бюджету Донецької Народної Республіки в межах встановленої освітньою організацією квоти за умови успішного проходження вступних випробувань (прийом на навчання поза загальним конкурсом) і відповідності іншим встановленим для вступників вимогам мають:

а) учасники бойових дій по захисту Донецької Народної Республіки і бойових дій на території інших держав, перелік яких визначено Додатком 3 до Закону Донецької Народної Республіки № 47-IНС від 15.05.2015 «Про соціальний захист ветеранів війни»;

б) інваліди війни та (або) їх діти;

в) учасники війни (учасники захисту Донецької Народної Республіки; робітники і службовці, які обслуговували діючі військові контингенти в інших державах, в яких велися бойові дії, які отримали поранення, контузії або каліцтва, або нагороджені орденами і медалями СРСР за участь в забезпеченні бойових дій, а також відпрацьовані в Афганістані в період з грудня 1979 року по грудень 1988 року встановлений термін або відряджені достроково через поважні причини);

г) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків внаслідок військових дій;

д) діти-інваліди, яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я не протипоказане навчання у відповідних освітніх організаціях за обраним напрямком підготовки (спеціальності);

е) інваліди I і II груп, яким згідно з висновком медико-соціальної експертизи не протипоказане навчання у відповідних освітніх організаціях за обраним напрямком підготовки (спеціальності);

ж) інваліди з дитинства, інваліди внаслідок військової травми або захворювання, одержаних у період проходження військової служби, яким згідно з висновком медико-соціальної експертизи не протипоказане навчання у відповідних освітніх організаціях за обраним напрямком підготовки (спеціальності);

з) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи (особи, віднесені до категорії 1; особи, віднесені до категорії 2; неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорії 1 і до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; неповнолітні діти громадян, віднесених до категорії 1; діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

і) діти загиблих шахтарів;

к) військовослужбовці та члени їх сімей; військовослужбовці підгрупи А, підгрупи Б, яких було комісовано, члени сімей загиблих (померлих) захисників Донецької Народної Республіки – учасників бойових дій по захисту Донецької Народної Республіки;

л) діти військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов’язків та військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювань, отриманих ними під час виконання службових обов’язків або військової служби, в тому числі за участю в проведенні контртерористичних операцій і (або ) інших заходів по боротьбі з тероризмом.

Згідно з п. 10.2. Порядку, квота прийому (кількість місць) для здобуття вищої професійної освіти за освітніми програмами бакалавріату та програмами специалітету за рахунок бюджетних асигнувань Республіканського бюджету Донецької Народної Республіки вищевказаними особами, встановлюється освітньою організацією вищої професійної освіти в розмірі до 20% від обсягу контрольних цифр прийому за рахунок бюджетних асигнувань Республіканського бюджету Донецької Народної Республіки, розподілених такою освітньою організацію на черговий рік, за кожним напрямком підготовки і (або) спеціальності, але не менше одного місця.

В рамках пункту 10.3. Порядку особи, які відносяться до категорій, зазначених у пункті 10.1 розділу X  цього Порядку, можуть скористатися правом на прийом на навчання за освітніми програмами бакалавріату та програмами специалітету за рахунок бюджетних асигнувань Республіканського бюджету Донецької Народної Республіки в межах встановленої квоти, подавши на свій вибір заяву про участь в конкурсі в одну освітню організацію на одну освітню програму вищої професійної освіти.

Зарахування на навчання абітурієнтів, які відносяться до категорій осіб, зазначених у пункті 10.1 розділу X  цього Порядку, здійснюється на підставі окремого конкурсу на місця в межах встановленої квоти, виділені згідно з пунктом 10.2 розділу X  цього Порядку (поза загальним конкурсом), відповідно до конкурсних балів.

Абітурієнти, які відносяться до категорій осіб, зазначених у пункті 10.1 розділу X  цього Порядку, які не рекомендовані до зарахування на навчання на місця в межах встановленої квоти, виділені згідно з  пунктом 10.2 розділу X  цього Порядку (поза загальним конкурсом), беруть участь в конкурсі на загальних підставах .

Варто зазначити, що відповідно до п. 11.1. Порядку переважне право зарахування в освітню організацію на навчання за освітніми програмами бакалавріату та специалітету за умови успішного проходження конкурсного відбору (вступних випробувань) та при інших рівних умовах мають:

а) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків внаслідок військових дій;

б) діти-інваліди, яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров’я не протипоказане навчання у відповідних освітніх організаціях за обраним напрямком підготовки (спеціальності);

в) інваліди I і II груп, яким згідно з висновком медико-соціальної експертизи не протипоказане навчання у відповідних освітніх організаціях за обраним напрямом підготовки (спеціальності);

г) діти військовослужбовців і ополченців, які загинули під час виконання ними обов’язків військової служби або померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними під час виконання обов’язків військової служби;

д) інваліди та учасники бойових дій;

е) діти загиблих шахтарів;

ж) шахтарі, які мають безперервний стаж підземної роботи не менш як три роки;

з) особи до 21 року протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки або один з батьків яких (шахтарі) мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули (загинув) в результаті нещасного випадку на виробництві; або стали (став) інвалідами I або II групи внаслідок виробничих травм або професійних захворювань;

і) випускники загальноосвітніх організацій, професійних освітніх організацій, що перебувають у віданні державних органів і реалізують додаткові загальноосвітні програми, що мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи іншої державної служби.

Переважне право на зарахування в освітню організацію на навчання за освітніми програмами бакалавріату та специалітету за умови успішного проходження вступних випробувань і при інших рівних умовах надається в послідовності, яка визначена  пунктом 11.1 розділу XI  цього Порядку.