Залишення звернень без розгляду по суті

 1. Письмові звернення можуть бути залишені без розгляду по суті, якщо:
  1) звернення не відповідають вимогам, встановленим частинами 1-6 статті 10 цього Закону;2) звернення підлягають розгляду відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки в судовому порядку;3) пропущено без поважної причини термін подачі скарги;

  4) громадянином подано повторне звернення, у тому числі внесена в книгу зауважень та пропозицій, якщо воно вже було розглянуто по суті і в ньому не містяться нові обставини, що мають значення для розгляду звернення по суті;

  5) з громадянином припинено листування з викладених у зверненні питань, в порядку, передбаченому частиною 2 статті 21 цього Закону;

  Рішення про залишення письмового звернення без розгляду по суті приймає керівник відповідного органу, куди надійшло звернення, або уповноважена ним посадова особа.
  Усні звернення можуть бути залишені без розгляду по суті, якщо:
  1) не пред’явлені документи, що посвідчують особу громадян, їх представників, а також документи, що підтверджують повноваження представників громадян;

  2) звернення містять питання, вирішення яких не належить до компетенції державного органу, місцевого самоврядування, в якому проводиться особистий прийом;

  3) громадянину під час особистого прийому вже було дано вичерпну відповідь на його питання або листування з цим громадянином з таких питань була припинена;

  4) громадянин під час особистого прийому допускає вживання нецензурних або образливих слів або виразів.

  Рішення про залишення усного звернення, викладеного в ході особистого прийому, без розгляду по суті оголошується громадянину в ході цього прийому посадовою особою, яка проводить особистий прийом, із зазначенням причин прийняття такого рішення.

ЗАКОН  «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»