Про мікрофінансування ЦРБ ДНР суб’єктів малого та середнього підприємництва

Новини Правовий лiкбез

У рамках правової просвіти інформуємо, що Указом Глави Донецької Народної Республіки від 03.04.2022 № 121 «Про Державний комітет оборони Донецької Народної Республіки» створено Державний комітет оборони Донецької Народної Республіки (далі ДКО ДНР). Створення ДКО ДНР обумовлено проведенням спеціальної військової операції на територіях ДНР, ЛНР та України. ДКО ДНР є найвищим надзвичайним державним органом Донецької Народної Республіки.

Так, у цілях розвитку економіки Донецької Народної Республіки Центральному Республіканському Банку відповідно до Постанови ДКО ДНР від 15.04.2022 № 22 доручено приступити до реалізації державної підтримки юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ДНР, віднесених до суб’єктів малого та середнього підприємництва, шляхом їхнього мікрофінансування за рахунок власних коштів (капіталу) ЦРБ ДНР.

Мікрофінансування ЦРБ господарюючих суб’єктів представляє собою гучну форму банківського кредиту в сумі до 5 000 000,00 (П’ять мільйонів) російських рублів 00 копійок. Воно дозволяє розпочати та розвивати бізнес, в тому числі без наявності стартового капіталу та кредитної історії. Мікрофінансування господарюючих суб’єктів здійснюється у цілях надання допомоги у накопичені капіталу господарюючим суб’єктам, зареєстрованим і здійснюючим діяльність на території ДНР, і направлено на збільшення кількості господарюючих суб’єктів, додаткове стимулювання виробництва продукції цивільного призначення, створення додаткових робочих місць і, як наслідок, зріст податкових надходжень, збільшення частини безготівкових розрахунків у економіці держави.

Здійснення мікрофінансування відбувається виходячи з принципів терміновості, повернення, платності, цільового використання та забезпеченості.

Крім того, мікрофінансування здійснюється в обсязі від 100 000,00 (Сто тисяч) російських рублів 00 копійок до 5 000 000,00 (П’ять мільйонів) російських рублів 00 копійок одному одержувачу мікрофінансування і за однією з програм мікрофінансування.

Варто зазначити, що мікрофінансування не здійсняється для:

 1. погашення заборгованості учасникам (засновникам) за виплатою доходів;
 2. викупу часток учасників (засновників) в уставному капіталі;
 3. повернення або надання фінансової допомоги;
 4. погашення будь-яких зобов’язань перед ЦРБ, кредитними організаціями, в тому числі для погашення заборгованості за наданими господарюючому суб’єкту кредитам та погашення зобов’язання за сплатою процентів та комісій у рамках укладених господарюючим суб’єктом кредитних договорів;
 5. погашення платежів за договорами лізингу;
 6. придбання і погашення господарюючим суб’єктом векселів;
 7. надання або погашення позик;
 8. придбання або погашення емісійних цінних паперів;
 9. здійснення вкладів до уставних капіталів інших юридичних осіб;
 10. придбання у ЦРБ або кредитної організації майна, отриманого в якості відступного взамін виконання зобов’язань господарюючого суб’єкта за раніше наданими кредитами;
 11. розміщення засобів на депозитних рахунках у ЦРБ або кредитній організації.

Визначено, що заявниками (здобувачами) на отримання мікрофінансування у ЦРБ можуть стати господарюючі суб’єкти, що відповідають одночасно наступним вимогам:

 1. зареєстровані та ті, що здійсняють діяльність у Донецькій Народній Республіці;
 2. відносяться відповідно до законодавства до суб’єктів малого та середнього підприємництва;
 3. не відносяться до господарюючих суб’єктів: – що здійсняють виробництво та (або) реалізацію підакцизних товарів (продукції); – є кредитними організаціями, не кредитними фінансовими організаціями; – є учасниками угод про розділ продукції; – що здійсняють підприємницьку діяльність у сфері грального бізнесу; – є у порядку, встановленому законодавством Донецької Народної Республіки про валютне регулювання і валютний контроль, нерезидентами ДНР, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами Донецької Народної Республіки;
 4. не мають заборгованості за податками, зборами та іншим обов’язковим платежам відповідно до Закону Донецької Народної Республіки від 25.12.2015 № 99-IHC «Про податкову систему» станом на перше число місяця, в якому подана заявка;
 5. що мають підтвердження забезпечення виконання зобов’язань за договором про здійснення мікрофінансування;
 6. не знаходяться у стадії реорганізації, ліквідації та (або) банкрутства, а також не мають обмеження прав відповідно до діючого законодавства станом на перше число місяця, в якому подана заявка;
 7. не мають розрахункового рахунку в Центральному Республіканському Банку;
 8. не мають простроченої заборгованості з кредитних угод понад 30 днів протягом останніх 12 місяців;
 9. не мають заборгованості за виплатою заробітної плати найманим працівникам станом на перше число місяця, в якому подана заявка;
 10. не мають обмеження права розпоряджатися грошима на користь третіх осіб станом на перше число місяця, в якому подана заявка;
 11. не є лізингоотримувачами;
 12. для фізичної особи – підприємцями мінімальний вік повинен складати 21 рік, максимальний вік – 55 років станом на дату повернення коштів, визначених договором про здійснення мікрофінансування.

За детальною інформацією щодо питання мікрофінансування суб’єктів малого та середнього підприємництва громадяни мають право звертатися на адресу ЦРБ ДНР: тел. – +38071 099 50 29, +38062 206 78 70, email – [email protected].