Роз’яснення Уповноваженого щодо порядку отримання пенсії інвалідами по зору

Новини

У Донецькій Народній Республіці приділяється велика увага підтримці соціально незахищених верств населення, в тому числі осіб з обмеженими можливостями здоров’я, які за законодавством ДНР мають право на отримання пенсій.

В даний час на території Республіки проживають 2695 інвалідів по зору, з них 1385 – I групи, а 1310 – II групи, які стикаються з проблемою проставлення власноручного підпису на різних видах документів, а зокрема на документах, що підтверджують отримання соціальної виплати – пенсії. Більшість осіб з обмеженими можливостями здоров’я не можуть самостійно засвідчити факт отримання грошових виплат.

У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини в Донецькій Народній Республіці роз’яснює, що відповідно до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальної допомоги національним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, а також постановою Пенсійного фонду України від 28.04.2009 (що тимчасово діє на території Донецької Народної Республіки) в разі неможливості одержувачем пенсії поставити власноручний підпис у відомості на виплату пенсії у зв’язку з особливостями стану свого здоров’я, зазначений суб’єкт уповноважує іншу особу розписатися замість нього і в його присутності за отримання грошових виплат (але крім працівників лікувально-профілактичних закладів, органів Пенсійного фонду, органів праці та соціального захисту населення , працівників зв’язку). Разом з тим в графі «Підпис одержувача» вказується «За одержувача розписався …», після чого фіксуються відповідні дані особи, яка поставила свій підпис в виплатній відомості (прізвище та ініціали, місце реєстрації (проживання), серія і номер паспорту громадянської приналежності або іншого документу, що посвідчує особу).

Крім того, Законом Донецької Народної Республіки «Про нотаріат» від 21 грудня 2018 року № 08-IIНС передбачено право нотаріусів, посадових осіб консульських установ і уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування Донецької Народної Республіки засвідчувати тотожність власноручного підпису інваліда по зору з факсимільним відтворенням його власноручного підпису (п. 21 ч. 1 ст. 43, п. 9 ч. 2 ст. 44, п. 12 ч. 1 ст. 45, ст. 94 вищевказаного Закону).

Таким чином, нотаріуси Донецької Народної Республіки посвідчують тотожність власноручного підпису інвалідів по зору з факсимільним відтворенням їх власноручного підпису в разі необхідності здійснення даною категорією осіб різних юридичних операцій.

Відзначимо, що в Донецькій Народній Республіці системою гарантованих державою правових заходів, що забезпечують інвалідам по зору умови для подолання, заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності, передбачена можливість отримувати пенсії, інші виплати, а також здійснювати різні юридичні операції. Тим часом механізм реалізації прав і свобод зазначеної категорії громадян, зважаючи на особливості їх стану здоров’я, включає в себе додаткові заходи безпеки, що дозволяють виключити можливість зловживання їхніми правами та свободами з боку інших осіб.