Скарга Уповноваженому

Новини

Розгляд скарг Уповноваженим.

Уповноважений розглядає скарги громадян, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників, які перебувають на території Донецької Народної Республіки, пов’язані з рішеннями або діями (бездіяльністю) державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних службовців, якщо раніше заявник оскаржив ці рішення або дії ( бездіяльність) у судовому або адміністративному порядку, але не згоден з рішеннями, прийнятими за його скаргою.

Скарга – це звернення громадянина з вимогою про відновлення або захист його порушених прав, свобод чи законних інтересів або прав, свобод чи законних інтересів інших осіб;

Подання скарги до Уповноваженого.

Скарга повинна бути подана Уповноваженому не пізніше ніж через рік з дня порушення прав і свобод заявника або з того дня, коли заявнику стало відомо про їх порушення.

Скарги, які направляють Уповноваженому, не підлягають обкладанню митом.

Вимоги, що пред’являються до скарги.

Скарга повинна містити:

– прізвище, ім’я, по батькові та адресу заявника,

– виклад суті рішень або дій (бездіяльності), які порушили або порушують, на думку заявника, його права і свободи,

– супроводжуватися копіями рішень, прийнятих за його скаргою, розглянутою в судовому або адміністративному порядку.

До скарг, що подаються представниками громадян, додаються документи, що підтверджують їхні повноваження.

Текст скарги повинен піддаватися прочитанню. Скарга, оформлена рукописним способом, повинна бути написана чітким, розбірливим почерком, без виправлень. Не допускається вживання в скаргах нецензурних або образливих слів або висловлювань.

Прийняття рішень по скаргам.

Одержавши скаргу, Уповноважений має право:

1) прийняти скаргу до розгляду;

2) роз’яснити заявнику засоби, які він має право використовувати для захисту своїх прав і свобод;

3) передати скаргу державному органу, органу місцевого самоврядування або посадовій особі, до компетенції яких належить вирішення скарги по суті;

4) відмовити у прийнятті скарги до розгляду.

Про прийняте рішення Уповноважений у десятиденний строк повідомляє заявника.

Звертаємо Вашу увагу: діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту прав і свобод людини, не скасовує і не призводить до перегляду компетенції державних органів, що забезпечують захист і відновлення порушених прав і свобод (частина 3 статті 2 Закону Донецької Народної Республіки від 03 квітня 2015 року № 30- IНС «Про Уповноваженого з прав людини в Донецькій Народній Республіці»).

Уповноважений з прав людини в ДНР не має права втручатися в діяльність незалежних органів попереднього розслідування, прокуратури і правосуддя; а також розглядати суперечки між приватними особами, з комерційними та громадськими організаціями);

Перевірка повідомлень про злочин, що підготовлюється або був вчинений, в тому числі корупційної спрямованості, до компетенції Уповноваженого з прав людини в ДНР не відноситься.