Визнання фізичної особи недієздатною

Новини Правовий лiкбез

Фізична особа, яка внаслідок психічного розладу не може розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними, може бути визнана судом недієздатною в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством. Над ним встановлюється опіка (ст. 32 ЦК ДНР).

Права і обов’язки опікунів, якими вони наділяються для захисту прав та інтересів недієздатних громадян з метою надолуження їх дієздатності і соціального піклування про них, визначаються цивільним законодавством ДНР.

Процесуальний порядок розгляду справ про визнання фізичної особи недієздатною встановлено главою 2 ЦПК України (в редакції, чинній на території ДНР). Він передбачає гарантії незаконних та необґрунтованих обмежень правових свобод громадян.

Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом (ст.237 ч.3 ЦПК). У заяві про визнання фізичної особи недієздатною повинні бути викладені обставини, що свідчать про хронічний стійкий психічний розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ст.238 ч.3 ЦПК).

Відповідно до ч.2 ст.32 ЦК ДНР від імені фізичної особи, яка була визнана недієздатною, вчинює угоди її опікун, враховуючи думку такої фізичної особи, а при неможливості встановлення її думки – з урахуванням інформації про її перевагах, отриманої від батьків такої фізичної особи, її колишніх опікунів, інших осіб, які чинили фізичній особі послуги і сумлінно виконували свої обов’язки.

Необхідно відзначити, що при розвитку здатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, розуміти значення своїх дій або керувати ними лише за допомогою інших осіб суд визнає таку фізичну особу обмежено дієздатною відповідно до ч.2 ст.33 ЦК ДНР. На підставі рішення суду відміняється встановлена над фізичною особою опіка і в разі визнання фізичної особи обмежено дієздатною, – встановлюється опікування.

Варто пам’ятати, що при відновленні здатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, розуміти значення своїх дій або керувати ними, суд визнає її дієздатною.