Права і обов’язки осіб, що притягаються до адміністративної відповідальності

Новини Правовий лiкбез

В рамках правової просвіти громадян та підвищення рівня обізнаності населення Уповноважений з прав людини надає роз’яснення з актуальних питань заявників в частині прав і обов’язків при притягненні до адміністративної відповідальності.

Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, види адміністративних правопорушень і відповідальність за їх вчинення встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення (станом на 19.11.2013, далі – КпАП), який застосовується на території Республіки до прийняття відповідного нормативного правового акту ДНР.

Згідно з нормами КпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол, за винятком випадків, передбачених статтею 258 зазначеного Кодексу.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Права і обов’язки особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначені у ст. 268 КпАП. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка в протоколі. Однією з важливих гарантій прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є право при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання (частина 3 статті 256 КпАП). При розгляді справи особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Крім перерахованих вище, до прав осіб, щодо яких порушено адміністративне провадження, також відносяться: право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання.

Важливо зазначити, що на правопорушника поширюються положення ст. 44 Конституції Донецької Народної Республіки, згідно з якими ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка або жінки та близьких родичів, коло яких визначається законом.

Також з метою забезпечення гарантій прав і свобод справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Допускається можливість розгляду справи за відсутності такої особи, але за умови, що було належним чином повідомлено про місце і час розгляду справи, і що від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Що ж стосується обов’язків, то в ч. 3 ст. 268 КпАП законодавець вказує на обов’язок правопорушника з’явитися на розгляд справи. Так, при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-4 – 172-9, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7, 187 КпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки за викликом органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи районного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (поліцією).

Крім того, в ч. 1 ст. 307 КпАП закріплено обов’язок осіб, підданих адміністративному штрафу, сплатити штраф не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора – не пізніше ніж через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення. Згідно з вимогами ч. 3 ст. 299 КпАП постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 307 зазначеного Кодексу.

Якщо особа вважає, що були порушені вимоги закону, її права при складанні протоколу та її доводи не були враховані при розгляді справи, вона має право оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення. Оскарження постанови про адміністративне правопорушення або внесення на нього подання прокурора регламентовано статтями 287-289 КпАП України.